Tag: ປັນ​ຍາ

16th February 2021 0

ຈື່ໄວ້ເດີ້ລູກ ເງິນທອງທີ່ລູກມີ ຍິ່ງໃຊ້ຍິ່ງໝົດ ແຕ່ປັນຍາຄວາມຮູ້ນັ້ນ ຍິ່ງໃຊ້ ຍິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນເດີ້ “ໜຶ່ງ ຈັກກະວານ”

By Admin

ຄາສອນຂອງ ນັກດົນຕີ ຄີບອດມືໜຶ່ງຂອງເມືອງໄທຢ່າງ ໜຶ່ງ ຈັກກະວານ ຜູ້ມີຄໍາຄົມທີ່ຟັງແລ້ວຕ້ອງອຶງ ແລະ ຄິດຕາມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນມຸກຕະຫຼົກ ຢອກສາວ ຫຼື ແມ້ແຕ່ໃຊ້ກັບຊີວິດຄອບຄົວ ໄວ້ສອນລູກໆ ທີ່ແຕ່ລະຄໍາເວົ້າໄດ້ຍິນ ໄດ້ເຫັນແລ້ວຕ້ອງເປັນຂ້ຄິດດີືໆແນ່ນອນ ຢ່າງຄໍາຄົມທີ່ເພິ່ນລົງພາບກັບລູກ ແລ້ວ ໂພສວ່າ ຈື່ໄວ້ເດີ້ລູກ ເງິນທອງທີ່ລູກມີ…

29th April 2020 0

ຕາປັນ​ຍາ​ກ່າວ “ລວຍ​ເທົ່າ​ໃດ​ກໍ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ຊີ​ວິດ​ແບບ​ພໍ​ພຽງ”

By Admin

ສວນ​ຄົວ​ປອດ​ສານ​ພີດ ຈາກ​ເຮືອນ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ ຫຼື ເສີ່ຍ​ຕາ ປັນ​ຍາ ນິ​ລັນ​ກຸນ สເອົາ​ມາ​ແຈກ​ໃຫ້​ພະ​ນັກ​ງ​ານ​ເອົາ​ໄປ​ເຮັດ​ອາ​ຫານ ຫຼື ກິນ​ສົດໆ ຊີ​ວິດ​ອີກ​ໜຶ່ງ​ດ້ານ​ຂອງ ທ່ານ ປັນ​ຍາ ຫຼື ຕາ​ປັນ​ຍາ ຫຼາຍໆ​ຄົນ​ຄົງ​ຮູ້​ຈັກ ແລະ ເຫັນ​ເພິ່ນ​ໃນ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ຊ່ອງ​ໄທ ເຈົ້າ​ຂອງ​ລາຍ​ການ ປິດ​ສະ​ໜາຟ້າ​ແສບ ແລະ…