Tag: ປະໂຫຍດໃບສີດາ

30th April 2020 0

ໃບສີດາມີປະໂຫຍດເປັນຢາຫ້າມເລືອດ, ຫຼຸດນໍ້າຕານໃນເລືອດ ແລະ ຊ່ວຍດັບກິ່ນປາກ

By Admin

ໃບສີດາ ອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນເອ, ວິຕາມິນຊີ, ໂພແທສຊຽມ, ໄລໂຄປີນ ແລະ ໄຟເບີ ເຊິ່ງເປັນຕົວກະລັນຕີໄດ້ເລີຍວ່າດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຊ່ວຍຮັກສາພະຍາດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ມື້ນີ້, ແອັດມິນກໍ່ຈະມານຳສະເໜີເຖິງສັບພະຄຸນຂອງໃບສີດາ ວ່າມີຄຸນປະໂຫຍດແນວໃດແດ່ຕໍ່ຮ່າງກາຍ. 1 ຊ່ວຍດັບກິ່ນປາກ:  ໃບໝາກສີດາມີນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍຫຼາຍຊະນິດ ຈຶ່ງສາມາດຊ່ວຍດັບກິ່ນປາກໄດ້ໄດ້ດີ ໂດຍສະເພາະບັນຫາກິ່ນປາກທີ່ມາຈາກຟັນຜຸ, ເຫງືອກອັກເສບ, ການຮັບປະທານອາຫຫານທີ່ມີກິ່ນແຮງ…