Tag: ປະໂຫຍດຂອງສີໃຄ

9th January 2020 0

ສີໃຄ ກັບຄຸນປະໂຫຍດຫຼາກຫຼາຍ ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມເດັດຂາດ

By Admin

ສີໃຄ ເປັນພືດລົ້ມລຸກຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ມີລັກສະນະເປັນກໍ ນິຍົມປູກໄວ້ຕາມບ້ານເຮືອນ ແລະ ນຳມາປຸງແຕ່ງອາຫານ ທັງຍັງເປັນພືດສະໝູນໄພທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພາະວ່າສີໄຄນັ້ນອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດຫຼາຍຊະນິດ ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາມາຮູ້ຈັກກັບຄຸນປະໂຫຍດຂອງສີໃຄນຳກັນເລີຍ. ຊ່ວຍໄລ່ແມງໄມ້: ນອກຈາກຈະນຳມາປຸ່ງແຕ່ງອາຫານແລ້ວ ສີໄຄຍັງມີປະໂຫຍດໃນການໄລ່ແມງໄມ້ ເນື່ອງຈາກວ່າ ສີໃຄ ມີນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍຢູ່ໃນໃບ ແລະ ລຳຕົ້ນ…