Tag: ປະໂຫຍດຂອງນໍ້າເຜິ້ງ

17th January 2020 0

ເພື່ອສຸຂະພາບ! ກິນນໍ້າເຜິ້ງຕອນໃດ ໃຫ້ປະໂຫຍດສູງສຸດ

By Admin

ນໍ້າເຜິ້ງ ເຖິງວ່າຈະມີລົດຊາດທີ່ແຊບ ໃຫ້ຄຸນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແຕ່ມັນກໍ່ຈະໃຫ້ໂທດໄດ້ເຊັ່ນກັນຫາກກິນບໍ່ຖືກວິທີ ຫຼື ກິນເກີນປະລິມານທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ. ສະນັ້ນ, ມື້ນີ້ເຮົາມາຮູ້ຈັກຂໍ້ຫ້າມໃນການກິນນໍ້າເຜິ້ງວ່າມີຫຍັງແດ່ ເພື່ອຈະໄດ້ລະວັງ ແລະ ແນະນຳຄົນອື່ນໄດ້ອີກດ້ວຍ. ນໍ້າເຜິ້ງ ມີສັບພະຄຸນໃນການບຳລຸງກະເພາະອາຫານ ແລະ ມ້າມໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ຊ່ວຍຂັບຮ້ອນໄດ້, ແກ້ອາການປວດ, ຮັກສາບາດແຜ ເມື່ອກິນເປັນປະຈໍາຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມຄໍ ຫຼຸດອາການໄອໄດ້ອີກດ້ວຍ.…