Tag: ປະເທດມຽມມາຄັກ​ດີ

2nd May 2020 0

ຕົວຢ່າງຕະຫຼາດ Social Distancing ປະເທດມຽມມາຄັກ​ດີ

By Admin

ພາບທີ່ເຫັນ ແມ່ນຕະຫຼາດສົດເມືອງ ກະລໍ ລັດສານ ປະເທດມຽມມາ ທີ່ເປັນຕົ້ນແບບ ocial Distancing Market ຜົນງານຂອງ ຜົນງານການນຳພາຂອງ ສສ ຍິງຊື່ Pyonekathy Naing ຈາກພັກ NLD ໂດຍທີ່ມາຂອງ Social Distancing…