Tag: ປະຫວັດຫຍໍ້ ທ່ານ ພັນດວງຈິດ ວົງສາ

17th April 2020 0

ຮູ້ເລິກ ປະຫວັດຫຍໍ້ ສະຫາຍ ສຈ.ດຣ ພັນດວງຈິດ ວົງສາ ອະດີດການນຳ ຜູ້ຈາກໄປບໍ່ມີວັນຫວນຄືນ

By Admin

ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ ສະຫາຍ ສຈ. ດຣ ພັນດວງຈິດ ວົງສາ ເກີດເມືອວັນທີ 12/12/1947 ທີ່ບ້ານສົບສານ, ເມືອງຊຽງຄໍ້, ແຂວງ ຫົວພັນເປັນບຸດຂອງ ທ່ານ ບຸນທອງ ແລະ ນາງ ໂປ້ຍ; ສະຫາຍໄດ້ສ້າງຄອບຄົວກັບ ນາງ ບົວຈັນ…