Tag: ປະມູນລົດເກົ່າ

3rd September 2020 0

ແຈ້ງ! ປະມູນລົດເກົ່າ ງວດທີ 4, 7 ຄັນ‼️ ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຢືດ (ສານຍັງບໍ່ທັນຕັດສິນ)

By Admin

ກະຊວງການເງິນ ແຈ້ງ ປະມູນລົດເກົ່າ ງວດທີ 4 ຈຳນວນ 7 ຄັນ‼️ ຫ້ອງການ,​ ກະຊວງການເງິນ ແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນລົດ ງວດ 4 ຈໍານວນ 7 ຄັນ ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຢືດ (ສານຍັງບໍ່ທັນຕັດສິນ) ດ້ວຍຮູບການປະມູນຂາຍແບບເປີດກວ້າງ ຫາກທ່ານໃດມີຄວາມສົນໃຈຢາກເຂົ້າຮ່ວມປະມູນແຂ່ງຂັນລາຄາ…