Tag: ປະກາດຮັບລັດຖະກອນຄູ

15th May 2020 0

ຢາກເປັນຄູ ສະໝັກເລີຍທີ່ວິທະຍາໄລ ສິລະປະສຶກສາ ເລີ່ມ 18 ພຶດສະພາ ຂາຍຄຳຮ້ອງ

By Admin

ຂ່າວດີມາອີກແລ້ວ ສຳລັບນັກສຶກສາທີ່ຈົບມາດົນ ຫຼື ກຳລັງຈະຈົບການສຶກສາກໍ່ດີ ທີ່ມີຄວາມໄຝ່ຝັນຢາກເຮັດວຽກນຳລັດໂອກາດມາຮອດແລ້ວ ເນື່ອງຈາກວ່າ ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ປະກາດຮັບລັດຖະກອນໃໝ່ປະຈຳປີ 2020. ໃນແຈ້ງການລະບຸວ່າ: ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ…