Tag: ປອມເຟດບຸກຕົ້ມຕຸນ

17th June 2020 0

ໂສມໜ້າ​ຄົນປອມເຟດບຸກຕົ້ມຕຸນ ຄະດີຍາວ

By Admin

ໂສມໜ້າ​ຄົນປອມເຟດຕົ້ມຕຸນຄະດີຍາວ❌❌ ໄປຫາຢູ່ເຮືອນວານນີ້ກະລົບຫນີ ມືນີ້ກະປິດເຟດຫນີ້ເຮັດຄົນອື່ນເຈັບເເສບໄວ້ເເນວນີ້ກະຊິຫນີໄປງ່າຍໆຊິຫວາ ເງີນເປັນ9ລ້ານ10ລ້ານເຂົາຊົ່ວຊິຫາໄດ້ບໍເເມ່ນງ່າຍໆ ມັນປອມເຟດອີກຫລາຍໆຄົນຍັງມີຜູ້ເສຍຫາຍອີກຫລາຍໆຄົນ . . . .