Tag: ປວດຂໍ້

19th February 2021 0

ແຈກສຸູດ “ນໍ້າຫົວສີງໃຄໃບເຕີຍ” ລອງເຮັດເບິ່ງ ດື່ມແລ້ວຊ່ວຍບັນເທົາອາການປວດຂໍ້ຕ່າງໆ ພ້ອມໃຫ້ຄວາມສົດຊື່ນຕໍ່ຮ່າງກາຍ

By Admin

ສໍາລັບຄົນຮັກສາສຸຂະພາບ ລອງເຮັດນໍ້ານີ້ດື່ມກິນເບິ່ງ ຫົວສີໃຄ-ໃບເຕີຍຫອມ: ສູດນີ້ໃຫ້ນໍາເອົາຫົວສີໃຄສົດບໍ່ລວມຮາກ 5ຫົວ ກັບໃບເຕີຍສົດຈໍານວນ 3ໃບ ຕົ້ມລວມກັນໃນປະລິມານນໍ້າທີ່ໃສ່ໄດ້ຕາມໃຈມັກ, ສຸມໄຟໃສ່ໃຫ້ຟົດປະມານ 15 ນາທີ ໂດຍໃຫ້ປິດຝາໝໍ້ໄວ້ຫ້າມເປີດຂຶ້ນເດັດຂາດ. . ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເມື່ອຕົ້ມຟົດຄົບ 15ນາທີ ກໍ່ໃຫ້ປົງອອກຈາກເຕົາໄຟ ແລະ ດື່ມໃນຂະນະທີ່ນໍ້າຍັງອຸ່ນຢູ່ ໂດຍໃຫ້ກິນແທນນໍ້າລ້າໄປເລີຍ…

18th March 2020 0

ບັນເທົາອາການປວດຂໍ້ ດ້ວຍນໍ້າຫົວສີໃຄກັບໃບເຕີຍ

By Admin

ນໍ້າຫົວສີໃຄໃບເຕີຍຫອມ ເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ກິນງ່າຍ, ເຮັດງ່າຍ ຫອມແຊບ ແຖມຍັງມີສັບພະຄຸນບັນເທົາອາການປວດຕາມຂໍ້ໄດ້ອີກ ທີ່ສໍາຄັນນອກຈາກຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ຕົນເອງກິນແລ້ວ ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນໃນຄອບຄົວທັງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜຄ້ສູງອາຍຸໄດ້ອີກ, ດັ່ງນັ້ນ ບໍ່ລໍຊ້າມາຮູ້ຈັກວິທີເຮັດນໍາກັນເລີຍ. ຫົວສີໃຄ-ໃບເຕີຍຫອມ: ສູດນີ້ໃຫ້ນໍາເອົາຫົວສີໃຄສົດບໍ່ລວມຮາກ 5ຫົວ ກັບໃບເຕີຍສົດຈໍານວນ 3ໃບ ຕົ້ມລວມກັນໃນປະລິມານນໍ້າທີ່ໃສ່ໄດ້ຕາມໃຈມັກ, ສຸມໄຟໃສ່ໃຫ້ຟົດປະມານ 15ນາທີ ໂດຍໃຫ້ປິດຝາໝໍ້ໄວ້ຫ້າມເປີດຂຶ້ນເດັດຂາດ.…