Tag: ບໍ່ທັນແຕກ

6th May 2022 0

ຍັງພົບເລື້ອຍໆ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ “ເກືອບໄປແລ້ວ” ທີ່ວັດໄຫຫີນມີໄຊຍາຣາມ ເມືອງແປກ

By Admin

ຈາກ ຜະລິດຕະພັນລາວ LaoProducts ພຣະອາຈານ ສີທົນ ເຈົ້າອາທິການວັດໄຫຫີນໄດ້ກ່າວວ່າ “ເກືອບໄປແລ້ວ“ ທີ່ວັດໄຫຫີນມີໄຊຍາຣາມ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງບຸກເບີກການກໍ່ສ້າງ ລົດໄດ້ຈົກຖືກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃນສົງຄາມ ພຣະເຈົ້າອົງຫລວງປະທານພອນຄຸ້ມຄອງສາທຸໆ ວັນທີ06/05/2022 . ໂດຍ:ພຣະເກຼດ ສີບຸນເຮືອງ | ເພຈຜະລິດຕະພັນລາວ