Tag: ບ້ານ​ຟ້າ​ຄຽງ​ຕະ​ວ​ັນ

24th June 2020 0

​ຮ້ານ​ອາ​ຫານ ດາ​ລາ​ສາວ​ໄທ ຍຸ້ຍ ຈີ​ລະ​ນັນ ແລະ ທັນ ທະ​ນາ​ກອນ “ບ້ານ​ຟ້າ​ຄຽງ​ຕະ​ວ​ັນ”

By Admin

ບັນ​ຍາ​ກາດ​ດີ, ວິວ​ງາມ, ອາ​ຫານ​ແຊບ ອັນ​ນີ້​ເຂົາ​ບອກ​ມາ 555 . ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ TV Pool ປະ​ເທດ​ໄທ​ເຜີຍ​​ພາບ​ຮ້ານ​ອາ​ຫານ “ບ້ານ​ຟ້າ​ຄຽງ​ຕະ​ວັນ” ຂອງ​ດາ​ລາ​ສາວ​ໂຕ​ແມ່​ໃນ​ວົງ​ບັນ​ເທີງ​ໄທ ຢູ່​ສະ​ລະ​ບູ​ລີ . ອາ​ຫານ​ແຊບ, ບັນ​ຍາ​ກາດ​ດີ ຕົບ​ແຕ່ງ​ງາມ​ສະ​ຕາຍ​ມາ​ຖ່າຍ​ພາບ​ງາມໆ​ຄັກ​ສຸດ … . .…