Tag: ບ້ານຫາງຄອນ

10th May 2020 0

ຜົນຂອງໂຄວິດ19 ທໍາມະຊາດມີເວລາຟື້ນຟູຕົວ…ປາສະຈາກການລົບກວນຂອງມະນຸດ

By Admin

ຜົນຂອງໂຄວິດ19 ທໍາມະຊາດມີເວລາຟື້ນຟູຕົວ…ປາສະຈາກການລົບກວນຂອງມະນຸດ, ປາຂ່າ (ໂລມານ້ຳຈືດ) ທີ່ບ້ານຫາງຄອນ, ເມືອງໂຂງ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ໄດ້ອອກມາລອຍຫຼິ້ນກາງນໍ້າ ພ້ອມມີນົກກໍງາມໃຕ່ຈັບຝູງໄມ້… ຊົມແລ້ວໜ້າສະອອນ. ນີ້ແລະທຸກຢ່າງມັນກໍ່ມີຜົນດີແລະຮ້າຍຄື່ກັນຫມົດແມ້ໃນຊິວິດປະຈຳວັນຂອງເຮົາເອງກໍ່ເຊັນກັນມັນກໍຕ້ອງມີດີມີຊົວປະປົ່ນກັນໄປເປັນລົດຊາດຂອງຊິວິດ… ແຕ່ລະເລື່ອງມັນກໍ່ມີມຸມດີໆຂອງມັນໃນສິ່ງທີ່ຮ້າຍໆທີ່ບໍ່ດີກະຍ່ອມມີສິ່ງດີໆຢູ່ນຳສະເຫມີໃນສິ່ງທີ່ດີໆກະຍ່ອມມີສິ່ງທີ່ບໍ່ດີເຊັນກັນ… ສິ່ງທີ່ດີຫລືສິ່ງທີ່ບໍ່ດີມັນບໍ່ໄດ້ສຳຄັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຄື່ເຮົາຈະຢູ່ກັບມັນໄດ້ແນວໃດແລະຊິຜ່ານມັນໄປແນວໃດນີ້ຄື່ສິ່ງສຳຄັນ . ພາບໂດຍ: ສອນ-ມີເດຍ