Tag: ບ້ານຈັດສັນ ເທດສະບານນໍ້າຢ້າງ

25th January 2020 0

ບ້ານຈັດສັນ ເທດສະບານນໍ້າຢ້າງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ງາມເປັນລະບຽບດີ

By Admin

ງາມບໍ່ ບ້ານຈັດສັນ ເທດສະບານນໍ້າຢ້າງ ງາມເດ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍດີ ນີ້ຄືບ້ານຈັດສັນຕິດກັບບ້ານຫ່ວຍຫອຍ ເຂດເທດສະບານນ້ຳຢ້າງ ເມືອງວຽງທອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເຫັນແບບນີ້ແລ້ວ ຢາກຮູ້ເດວ່າແມ່ນບ້ານຈັດສັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຜົນກະທົບໂຄງການໃດ ຄືມາເຮັດງາມແທ້ ແຕ່ຢ່າລືມວ່າມີເຮືອນງາມແລ້ວ ຢ່າລືມຈັດສັນບ່ອນເຮັດວຽກທຳມາຫາກິນໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພ້ອມເດີ. ຈາກ: ຄັກແທ້ນໍ