Tag: ບ່ອນ​ທ່ຽວໃໝ່

14th June 2020 0

ຫຼົງ​ໄຫຼ​ໃນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ເຂົ້​າ​ໄປ​ອີກ ກຽມ​ເປີດ​ບ່ອນ​ທ່ຽວ​ໃໝ່ “ນ້ຳ​ປຽນ​ຢໍ​ລະ​ປ່າ” ເມືອງ​ປາກ​ງື່ມ​ນີ້​ເອງ

By Admin

​ທາງ​ເພ​ຈ໌ Nam Kat Yorla Pa ໄດ້​ໂພ​ສ​ຕ້ອງ​ການ​ພະ​ນັກ​ງານຫຼາຍ​ຕຳ​ແໜ່ງ ເຊິ່ງ​ຄັ້ງ​ນີ້​ແມ່ນ​ຢູ່​ ນ້ຳ​ປຽນ​ຢໍ​ລະປ່າ (ທີ່ເປັນສາ​ຂານ້ຳ​ກັດຢໍ​ລະ​ປາ ແຫ່ງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ແຂວງ ອຸ​ດົມ​ໄຊ) ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ ເມືອງປາກງຶ່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ( ພູເຂົາຄວາຍ ) ນີ້​ເອງ ເປັນ​ແຫຼ່ງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ສວຍ​ງາມ​,…