Tag: ບຸນນະມັດສະການພະທາດອິງຮັງ

4th December 2019 0

ມີແຜນທ່ຽວໃສ ໜຸນວຽນມາອີກຮອບ ບຸນປາງໃຫຍ່ຂອງຊາວແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ງານບຸນນະມັດສະການພະທາດອິງຮັງ

By Admin

ງານບຸນນະມັດສະການພະທາດອິງຮັງ ນັບວ່າເປັນບຸນປາງໃຫຍ່ໜຶ່ງຂອງຊາວລາວ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ໄດ້ໝູນວຽນມາບັນຈົບຄົບຮອບອີກວາລະໜຶ່ງ ເຊິ່ງປີນີ້, ຈະໄດ້ຈັດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9-11 ທັນວາ 2019 ນີ້. ສະນັ້ນ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນໄກສອນ ພົມວິຫານ ຈຶ່ງໄດ້ແຈ້ງການເຖິງ ທ່ານເຈົ້າເມືອງໃນ 14 ເມືອງທົ່ວແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ປຸກລະດົມຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາ-ຫັດຖະກໍາປຸງແຕ່ງ,…