Tag: ບີ​ໄກ່

22nd December 2020 0

ສຸດຍອດ​ຢາ​ດີ​ໄອ ເອົານ້ຳບີໂຕໄກ່ ປົນກັບນ້ຳຮ້ອນໃສ່ນ້ຳຕານກ້ອນດື່ມ​ກິນ ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຄໍ​ຊຸ່ມ ດີ​ໄອ​ໄດ້

By Admin

ຈາກ​ໂພ​ສ ຂາຍເບ້ຍຫມາກສີດາ ກີມຈູ ບອກວ່າ ມີຄົນໂທຖາມເຮົາຢາດີໄອ ເຮົາບອກໃຫ້ເອົານ້ຳບີໂຕໄກ່ (ບີໄດ້ເຮັດແຫ້ງແລ້ວ) ປົນກັບນ້ຳຮ້ອນໃສ່ນ້ຳຕານກ້ອນ (ນ້ຳຕານກ້ອນຊະນິດສີຂາວ) ດື່ມ​ກີນ ເດັກນ້ອຍໃສ່ນ້ຳບີຫນ້ອຍກ່ວາຜູ້ໃຫຍ່. ປະມານ1/3ຂອງບີ. ແມ່ນຢາດີໄອດີທີ່ສຸດທີ່ເຮົາຮູ້. ຄົນເປັນໄອຕ້ອງຄະລຳຊີ້ນໄກ່ ລາວບອກວ່າຊິເຮັດຂາຍ. .