Tag: ບີມອອຍ

5th May 2022 0

ຫຼົງນ້ອງພີນ້ອງທີຢູ່ແລ້ວ ກັບຈະມີອີກແຝດ ຍິນດີນໍາ ພໍ່ບີມ-ແມ່ອອຍ

By Admin

ແຟນຄັບກີດສະນັ່ນ ລຸ້ນຖ້າຄວາມໜ້າຮັກຂອງແຝດອີກຄູ່ໃນທ້ອງຂອງແມ່ອອຍ ແລະ ພໍ່ບີມ ຜູ້ທີ່ມີລູກໜ້າຮັກໆ ຢ່າງເຈົ້າແຝດ 2 ຄົນ ທີ່ຫຼາຍໆຄົນຕິດຕາມ ແລະ ກໍາລັງໜ້າຮັກເລີຍແຫຼະ ກໍ່ຄືນ້ອງພີ ແລະ ນ້ອງທີ ທີ່ມີຄຣິບ ແລະ ມີຄົນເບິ່ງຄົນຕິດຕາມ 2 ແຝດອ້າຍນ້ອງນີ້ຢູ່ ຫຼ້າສຸດໄດ້ເປັນອ້າຍໆຂອງແຝດອີກຄູ່ທີ່ແມ່ອອຍກໍາລັງອຸ້ມທ້ອງ…