Tag: ບັນຍາກາດ ການສອບເສັງ

24th May 2020 0

ບັນຍາກາດ ການສອບເສັງ ບັນຈຸລັດຖະກອນໃຫມ່ ສາຍທ່ານໝໍ 2020​

By Admin

ບັນຍາກາດ ການສອບເສັງ ບັນຈຸລັດຖະກອນໃຫມ່ ປະຈຳສົກປີ 2020​ ສາຍທ່ານໝໍ ສາຍພະຍາບານ ທີ່ວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ແຂວງຈໍາປາສັກ ເຊົ້ານີ້, . ຮັບເຂົ້າເປັນ ລັດຖະກອນ ພຽງ 10 ຄົນ. ຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ທຸກຄົນ ໂດຍ:…