Tag: ນໍ້າໃຈນັກກິລາ

10th May 2022 0

ແຊຊື່ນຊົມ ນັກກິລາທີມຊາດລາວ ເບີ 16 ຍອມເຈັບເພື່ອຊ່ວຍທີມຊາດກໍາປູເຈຍທີ່ຈະກັດລິ້ນຕົນເອງ ນໍ້າໃຈຄົນລາວສຸດຍອດ

By Admin

ເຖິງທີມຊາດລາວຈະບໍ່ຊະນະແຕ່ກໍ່ຍັງມີເລື່ອງດີໆເກີດຂື້ນ ນັກເຕະທີມຊາດລາວຊ່ວຍນັກເຕະທີມຊາດກຳປູເຈຍ ແອັດ ວຽງຄຳ ນັກກິລາໝາຍເລກ16 ຂອງທີມຊາດລາວ ເອົານິວມືເບື້ອງຂວາຂອງຕົນເອງໃຫ້ນັກເຕະກຳປູເຈຍກັດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນັກເຕະທີ່ກຳລັງນອນບາດເຈັບຢູ່ກັດລິ້ນໂຕເອງ. ຖືເປັນເລື່ອງດີໆ ແລະ ໜ້າພູມໃຈ ແບບບໍ່ສົນວ່າຕົນຈະເຈັບ ຂໍພຽງຊ່ວຍໃຫ້ເພື່ອນນັ້ນບໍ່ບາດເຈັບ ຫຼື ມີອາການຮ້າຍແຮງ ໄດ້ໃຈທຸກຄົນໄປເລີຍ ເຖິງວ່າແມັດທີ່ລາວ ເຈິກໍາປູເຈຍ ໃນຊີເກມໃນວັນທີ 9 ພຶດສະພາ…