Tag: ນໍ້າຮ້ອນລວກ

20th January 2020 0

ດ່ວນໆ! ໃຜມີແຜເປັນຈາກໄຟໄໝ້ ນໍ້າຮ້ອນລວກ ມາປິ່ນປົວທີ່ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ “ຟຣີ”

By Admin

ຂ່າວດີມາອີກແລ້ວ ສຳລັບພີ່ນ້ອງຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ບັນດາແຂວງໃກ້ຄຽງ ທີ່ມີແຜເປັນຈາກການເກີດອຸບັດຕິເຫດເປັນຕົ້ນແມ່ນໄຟໄໝ້ ຫຼື ນໍ້າຮ້ອນລວກ ຈະໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ ຈາກທິມແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານຜ່າຕັດ ອົດສະຕຣາລີ-ນີວຊີແລນ ຮ່ວມກັບ ທີມແພດຊ່ຽວຊານຂອງໂຮງໝໍມະໂສສົດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 9-21 ກຸມພາ 2020 ນີ້. ສຳລັບທ່ານໃດສົນໃຈ ຢາກໄປປິ່ນປົວ…