Tag: ນໍ້າອັດລົມ

13th January 2020 0

ວ້າວ! ກໍາຈັດໝ້ຽງງ່າຍໆເລີຍພຽງໃຊ້ນໍ້າອັດລົມເທໃສ່

By Admin

ນໍ້າອັດລົມ ເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ຫຼາຍໆຄົນມັກດື່ມກິນ ເຊິ່ງກໍມີຫຼາຍລົດຊາດ ແລະ ຫຼາຍຜະລິດຕະພັນແຕກຕ່າງກັນໄປ ຮູ້ບໍ່ວ່ານອກຈາກຈະໃຊ້ດື່ມກິນແຊບແລ້ວ ນໍ້າອັດລົມຍັງມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮົາເອງກໍບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນເຊັ່ນ: 1 ຊ່ວຍເຮັດຄວາມສະອາດຄາບໄຂມັນຢູ່ເສື້ອຜ້າໄດ້ ຫຼາກຊຸດເສື້ອຜ້າຂອງເຮົາຫາກເປື້ອນຄາບໄຂມັນ ສາມາດປະສົມແຟັບ ຫຼື ສະບູຝຸ່ນ ປົນກັບນ້ຳອັດລົມ 1 ປ໋ອງ ແລ້ວຊັກດ້ວຍເຄື່ອງຊັກຜ້າ ຫຼື ມືຕາມປົກກະຕິ, ນ້ຳອັດລົມຈະຊ່ວຍສະຫລາຍຄາບມັນຢູ່ເສື້ອຜ້າເຮົາໄດ້,…