Tag: ນໍ້າຢາລ້າງມື

18th March 2020 0

ກໍາໜົດເອົາ ຜ້າປິດປາກ ແລະ ນໍ້າຢາ ລ້າງມື ເປັນສິນຄ້າ ຄວບຄຸມ ທົ່ວແຂວງຄໍາມ່ວນ

By Admin

ແຈ້ງການ ! ກໍາໜົດເອົາ ຜ້າປິດປາກ ແລະ ນໍ້າຢາ ລ້າງມື ເປັນສິນຄ້າ ຄວບຄຸມ ແລະ ຫ້າມຂາຍ ເກີນລາຄວບຄຸມ ທົ່ວແຂວງຄໍາມ່ວນ . ຕາມແຈ້ງການເລີຍ