Tag: ນໍ້າຂອງແຫ້ງຂອດ

17th January 2020 0

ຫ່ວງ! ນໍ້າຂອງແຫ້ງ ຊາວບ້ານຍ່າງຂ້າມໄດ້ ວຽງຈັນ-ໜອງຄາຍ

By Admin

ໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ 2020 ອີງຕາມເພຈ ອີຈັນ ລາຍງານວ່າ: ລະດັບນໍ້າໃນແມ່ນໍ້າຂອງທີ່ຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ຍັງຄົງຫຼຸດລົງ ເຮັດໃຫ້ບາງຈຸດມີຫາດຊາຍພົ້ນຂຶ້ນມາເປັນບໍລິເວນກວ້າງ ສາມາດຍ່າງຂ້າມໄດ້ຈາກຝັ່ງໄທໄປຍັງດອນໃນແມ່ນໍ້າຂອງຝັງ ສປປ ລາວ. ເຊິ່ງລະດັບນໍ້າໃນແມ່ນໍ້າຂອງທີ່ໄ-ຜ່ານ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ວັນຄົງຫຼຸດລົງຢ່າງໜ້າເປັນຫ່ວງ. ຫຼ້າສຸດ ອຸທົກວິທະຍາໜອງຄາຍ ກົມຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ມີລະດັບຢູ່ທີ່…