Tag: ນ້ຳຄານຫລວງພຣະບາງ

11th March 2020 0

ພາບເກົ່າ ນ້ຳຄານຫລວງພຣະບາງ ເມື່ອປີ 1957

By Admin

ນ້ຳຄານຫລວງພຣະບາງ ເມື່ອປີ 1957 . . ຮູບພາບວິວທິວທັດຂອງນ້ຳຄານທີເບິ່ງຈາກພູສີ ເມື່ອປີ 1957 ທີທ່ານ Joel M Halpern ຖ່າຍໄວ້ ເຊິ່ງຕອນນັ້ນບ້ານເຮືອນໃນເຂດນັ້ນຍັງບໍ່ມີຫລາຍ ພື່ນທີສ່ວນໃຫຍ່ຍັງເປັນຕົ້ນໄມ້ຂຽວງາມປົກຄຸມໄປທົ່ວອານາບໍລະເວນນັ້ນ ນ້ຳຄານກໍ່ໃສເຢັນປະຊາຊົນຍັງປູກຜັກປູກຖົ້ວຕາມແຄມຄານ . ນຳສະເໜີໂດຍ : ນະຄອນຫລວງພຣະບາງ…