Tag: ນ້ອງດີແລນ

25th January 2020 0

ໜ້າຮັກຫຼາຍຄອບຄົວນີ້ ແມັດທິວ-ລີເດຍ ນ້ອງດີແລນ-ເດມີ້

By Admin

ຄອບຄົວໜ້າຕາດີ ໜ້າຮັກທັງບ້ານ ພໍ່ແມັດທິວ ລູກ ດີແລນກໍຫຼໍ່ ທາງແມ່ລີເດຍ, ນ້ອງ ເດມີ່ ຍິ່ງງາມໆ . . ຍິ່ງນ້ອງເດມີ້ສວມໃສ່ຊຸດກີ່ເຜົາຂອງຊາວຈີນ ໜ້າຮັກຫຼາຍ . . ຕາຫັ້ນນ່າເນາະ… . .