Tag: ນຶ້ງເຂົ້າໜຽວ

13th December 2019 0

ຕ້ອງລອງແລ້ວ! ເຄັບລັບ ນຶ້ງເຂົ້າໜຽວ ເຖິງປະໄວ້ຂ້າມຄືນຍັງນຸ້ມບໍ່ແຂງ

By Admin

ການນຶ້ງເຂົ້າໜຽວ ຕ້ອງກິນຕອນນຶ້ງແລ້ວໃໝ່ຈະມີຄວາມຫອມນຸ້ມ ແຊບກວ່າການຮັບປະທານຕອນທີ່ເຢັນ. ເຊິ່ງມື້ນີ້ ແອັດມິນ ຈະມາບອກເຄັດລັບ ນຶ້ງເຂົ້າໜຽວແບບໃດ ໃຫ້ມີຄວາມນຸ້ມ ເມື່ອປະໄວ້ຂ້າມຄືນເຂົ້າຍັງບໍ່ແຂງ ໄປເບິ່ງນຳກັນເລີຍ!!! ຂັ້ນຕອນທຳອິດ ເລີ່ມຈາກການນຳເຂົ້າໜຽວມາໝ່າໄວ້ປະມານ 6 ຊົ່ວໂມງ ( ຖ້າເປັນເຂົ້າໃໝ່ໃຫ້ໝ່າ ປະມານ 3 ຊົ່ວໂມງ) ຫຼື…