Tag: ນາຊາຍທອງ

11th February 2020 0

ງານຕະຫຼາດນັດວາງສະແດງສີນຄ້າປະຈໍາປີ 2020 ຂອງເມືອງ ນາຊາຍທອງ ມີຮ້ານຄ້າເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນ 345ຮ້ານ

By Admin

ໃນງານຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ ສີນຄ້າກະສິກໍາ, ຫັດຖະກໍັາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ເຂົ້າຮ່ວມວາງສະແດງ ແລະ ຂາຍຄື : ຜະລິດຕະພັນສີນຄ້າໂອດອບພາຍໃນເມືອງ,ຄອບຄົວຕົວແບບຜະລິດເປັນສີນຄ້າດ້ານຕ່າງໆ, ຜົນຜະລິດຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນເມືອງ, ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ, ໂຮງຊ່າງຫັດຖະກໍາ,ໂຮງງານເຟີນີເຈີ, ຜະລິດຕະພັນສີນຄ້າໂອດອບຕ່າງເມືອງ, ຮ້ານຄ້າຕ່າງແຂວງ,ບັນດາຮ້ານບໍລິການ ແລະ ສີນຄ້າທົ່ວໄປລວມທັງຮ້ານອາຫານ,ຮ້ານກີນດື່ມ ແລະ ອື່ນໆ.…