Tag: ນັກທຸລະກິດລາວ

15th June 2020 0

ນັກທຸລະກິດລາວກຽມສົ່ງເຂົ້າກາພະຍານາກໄປຈີນ 200 ໂຕນ ຫລັງປະສົບຜົນສໍາເລັດ

By Admin

ເຂົ້າຈ້າວກາພະຍານາກທີ່ເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງຄົນລາວໂດ່ງດັງໄປເຖິງຕະຫລາດຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ . ຂະນະທີ່ ຜູ້ປະກອນການລາວຢືນຢັນກຽມສົ່ງຂາຍງວດທໍາອິດໄປ ສປ ຈີນ 200 ໂຕນ . ແລະ ສືບຕໍ່ສົ່ງຂາຍຫວຽດນາມອີກຕາມລໍາດັບ.