Tag: ນັກກິລາເຊື້ອສາຍລາວ

2nd January 2021 0

Walter Warawud Puriboon Sanoi ນັກກີລາມວຍສາກົນ ສັນຊາດອາເມຣິກາ ເຊື້ອສາຍລາວ !

By Admin

ລັດຖະບານລາວ ກຽມດຶງ ນັກກິລາເຊື້ອສາຍລາວ ມາຮັບໃຊ້ຊາດ ໂດຍໜຶ່ງໃນນັ້ນ ແມ່ນທ້າວ Walter Warawud Puriboon Sanoi ນັກກີລາມວຍສາກົນ ປະສົບການສູງ ສັນຊາດອາເມຣິກາ ເຊື້ອສາຍລາວ-ໄທ, ເກີດເມື່ອວັນທີ 23/06/1986 ອາຍຸ 34 ປີ. .…