Tag: ທໍາລາຍຕົ້ນຊາ

27th December 2019 0

ໜ່ວຍງານວິຊາສະເພາະ ບ້ານ ແກ້ງກອກດົງ ທໍາລາຍຕົ້ນຊາທີ່ເຮືອນປະຊາຊົນ ເມືອງຈຳພອນ

By Admin

ສື່ຂ່າວທ້ອງຖິ່ນລາຍງານວ່າໄດ້ມີການລົງທໍາລາຍຕົ້ນຊາ ທີ່ຖືວ່າເປັນຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ ທີ່ເມືອງຈຳພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ . . ການທໍາລາຍຕົ້ນຊາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ບ້ານແກ້ງກອກດົງ ເມືອງຈຳພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ . . ໃນເວລາ 09 : 10 ນາທີ…