Tag: ທ່ຽວຫຼວງພະບາງ

12th December 2019 0

ໃຜກໍໄປທ່ຽວທີ່ຫຼວງພະບາງ ຄູ່ຮັກດາລາໄທ ແກ້ວ ເຟຟາງແກ້ວ ແລະ ໂທນີ້ ລາກແກ່ນ ສໍາຜັດຊີວິດທີ່ເມືອງມໍລະດົກໂລກ

By Admin

ຫຼວງພະບາງນັບວ່າເປັນເມືອງ ມໍລະດົກໂລກ ແລະ ເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ມີວິຖີຊີວິດ, ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ວັດທະນະທໍາທີ່ໜ້າສົນໃຈຢູ່ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ເຊິ່ງແຕ່ລະປີກໍມີບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມາທ່ອງທ່ວທີ່ນັ້ນທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງເປັນປະຈໍາ . . . . ກັບຫຼ້າສຸດກໍມີຄູ່ຮັກຢ່າງ ໂທນີ້ ລາກແກ່ນ ດາລາ ນັກສະແດງໄທ ກັບ…