Tag: ທຳລາຍຜັກນໍາເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ

14th November 2019 0

ນະຄອນຫຼວງຈິງຈັງ! ສົ່ງເສີມສິນຄ້າພາຍໃນ ກຳຈັດການນຳເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ

By Admin

ບ້ານເຮົາ ກຳລັງເຂັ້ມງວດ ຈິງຈັງກັບການສົ່ງເສີມສິນຄ້າພາຍໃນ ແນ່ໃສ່ສ້າງໃຫ້ປະຊາຊົນມີລາຍຮັບ ແລະ ທີ່ສຳຄັນ ແມ່ນເນັ້ນໜັກໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກຮັບບໍລິໂພກພືດຜັກທີ່ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ ບໍ່ມີສານພິດຕົກຄ້າງ. ສະນັ້ນ,​ ຫຼາຍໆຂົງເຂດ ແລະ ທຸກຂະແໜງການໄດ້ມີການກວດກາເຂັ້ມງວດ ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຜິດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ບໍ່ໃຫ້ມີການລັກລອບນໍາເອົາສິນຄ້າມີສານປົນເປື້ອນ ຖ້າຝ່າຝືນ ເມື່ອເຈົ້າໜ້າຢຶດໄດ້…