Tag: ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 8

16th March 2020 0

ບອກຕໍ່ໆກັນເດີ້! ກຳນົດ 7 ວັນ ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 8 ແຈ້ງປິດການສັນຈອນຊົ່ວຄາວ ເພື່ອສ້ອມແປງ

By Admin

ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງກົມຂົວທາງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ໂຄງການສ້ອມແປງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ( ໂຄງການ 16.2)ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງສະບັບເລກທີ: 507/ຄສຊ.16.2 ລົງວັນທີ 13 ມີນາ 2020 ບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ແຈ້ງເຖິງອໍານາດການປົກຄອງ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ,…