Tag: ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ

26th December 2019 0

JDB ແຈ້ງຢຸດບໍລິການຊົ່ວຄາວ ເພື່ອປິດບັນຊີທ້າຍປີ

By Admin

ຍັງອີກບໍ່ພໍເທົ່າໃດ ກໍ່ຈະໝົດປີ 2019 ແລ້ວ, ສະນັ້ນ ຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ລວມໄປເຖິງບັນດາທະນາຄານແຫ່ງຕ່າງໆໃນລາວ ໄດ້ມີການສະຫຼຸບຕົວເລກຍອດບັນຊີ ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນນັ້ນ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ກໍ່ໄດ້ອອກແຈ້ງການເຖິງ ບັນດາລູກຄ້າ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດທຸກພາກສ່ວນຂອງ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ເລື່ອງໃຫ້ປິດບໍລິການ ເພື່ອປິດບັນຊີທ້າຍປີ 2019. ເຊິ່ງທະນາຄານຈະໄດ້ປິດລະບົບຊົ່ວຄາວ ເພື່ອປິດບັນຊີທ້າຍປີ…