Tag: ຖໍ້ານາຍຮ້ອຍ

5th January 2020 0

ຖ້ຳນາຍຮ້ອຍ ບ້ານນາລ້ອງກວາງ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ

By Admin

ອາກາດດີໆແບບນີ້ຮ່າງກາຍຢາກປະທະບລູລາກູນຄັກໆຈັກບ່ອນ ແນະນໍາເລີຍ . . ຖ້ຳນາຍຮ້ອຍ ບ້ານນາລ້ອງກວາງ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ເສັ້ນທາງດຽວກັບຖຳ້ອ່າງຫຼວງ . . . . . . . . . . .…