Tag: ຖໍ້າຈອມອອງ

13th December 2019 0

ສຳຜັດຄວາມງົດງາມທີ່ເປັນເອກະລັກ ຖໍ້າຈອມອອງ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ

By Admin

ອຸດົມໄຊ ເປັນແຂວງທີ່ຕັ້ງຢູ່ ຈຸດໃຈກາງພາກເໜືອຂອງລາວ ເຊິ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຈະເດີນທາງໄປທາງໃດກໍຕາມ ບໍ່ວ່າໄປແຂວງຜົ້ງສາລີ ຫຼື ຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ບໍ່ແກ້ວ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານ ແລະ ແວ່ພັກທີ່ນີ້ຈົນໄດ້ຊື່ວ່າ “ ຈຸດນັດພົບ ” ເປັນ ແຂວງທີ່ມີພູຜາປ່າດົງ, ຫ້ວຍນໍ້າລໍາເຊ ແລະ ທິວທັດທຳມະຊາດອັນອຸດົມສົມບູນ,…