Tag: ຖືກຈັບກຸມ ໃນຂະນະທີ່ລໍາລຽງ

13th May 2020 0

ໜຸ່ມລາວ ຖືກຈັບກຸມ ໃນຂະນະທີ່ລໍາລຽງ ຢາບ້າ ເຂົ້າໄປຝັ່ງໄທ

By Admin

ໜຸ່ມລາວ ຖືກໜ່ວຍເຮືອຮັກສາຄວາມສະຫງົບຕາມລໍານໍ້າຂອງສະຖານີຕໍ່າຫລວດພູທອນ ເມືອງທ່າບໍ່ ແຂວງຊຽງໃໝ່ ຈັບກຸມ ໃນວັນທີ 12/05/2020 ຕອນ 1 ໂມງແລງ ໃນຂະນະທີ່ດໍາລຽງ ຢາບ້າຈໍານວນ 79.968 ເມັດ, ໄອຊ໌ 1.069 ແລະຢາອີ 198 ເມັດ ເຂົ້າໄປຝັ່ງໄທ.…