Tag: ຖວທ ຊົນນະບູລີ

19th May 2020 0

ເຈົ້າເມືອງຊົນນະບູລີ ລົງຕິດຕາມແຮງງານລາວ ທີ່ສູນກັກກັນຊົ່ວຄາວ ໂຮງຮຽນປະຖົມໂນນຄູ້

By Admin

ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເປິດສູນກັກກັນຊົ່ວຄາວເພື່ອຮອງຮັບແຮງງານທີ່ກັບຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ 19 ໃນຮອບທໍາອິດ ໃນທົ່ວເມືອງກໍ່ໄດ້ເປິດສູນຮອງຮັບເພື່ອກັກຕົວ 14 ວັນ ເພື່ອຕິດຕາມອາການພະຍາດ ໂຄວິດ 19 ຜ່ານການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງບັນດາແພດໝໍ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ, ທະຫານ-ຕໍາຫຼວດ ແລະ ການນໍາຂອງເມືອງ ເຫັນໄດ້ວ່າແຮງງານທີ່ຖືກກັກຊົ່ວຄາວຄົບ 14 ວັນ ບໍ່ມີກໍລະນີສົງໃສຕິດເຊື້ອ.…