Tag: ຕ້ອງການເລືອດ AB ດ່ວນໆ

10th June 2020 0

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແດ່! 🙏🙏🙏 ຕ້ອງການເລືອດ AB ດ່ວນໆ

By Admin

ຊ່ວຍກັນບໍລິຈາກແນ່ເດີເພື່ອຊ່ວຍເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນໃຜທີ່ມີເລືອດກຸບABໃຜມີຊ່ວຍແດ່ເດີຕ້ອງການຈຳນວນ 5 ຖົງໃຜມີກະຊ່ວຍຄອບຄົວເພິ່ນແດ່ເດີ . ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແນ່ຕອນນີ້ທ້າວຕ໋ອງເພິ່ນໄດ້ປະສົບອຸບັດຕິເຫດທາງໂຮງໝໍຂາດເລືອດຕອນນິຕ້ອງການເລືອດກຸ໊ບ AB ດ່ວນ!!! ໃຜພໍຈະມີຫຼືຮູ້ຈັກຄົນເລືອດກຸ໊ບ AB ຕອນນິນອນຢູ່ຫ້ອງ ICU . . ສາມາດບໍລິຈາກໄດ້ຢູ່ສູນກາແດງ ລະບຸໄຫ້ ທ້າວຕ໋ອງ ວິທະຍາ ວົງສິນ ຕິດຕໍ່ເບີ 02099576371/…