Tag: ຕົ້ນໝາກພ້າວ

4th January 2020 0

ບໍາລຸງຜິວພັນ, ປ້ອງກັນໂລກຫົວໃຈ, ຮັກສາອາການຜົດຜື່ນ ດ້ວຍຕົ້ນໝາກພ້າວ

By Admin

ຕົ້ນໝາກພ້າວ ເປັນສາຍຍາດທີ່ໃກກັນທີ່ສຸດກັບຕົ້ນໝາກ ແລະ ນອນໃນກຸ່ມຕົ້ນປາມ, ສູງເຖິງ 30 ມ, ໜ້າຕ້າງ 30 ຫາ 40 ຊມ, ລໍາຕົ້ນເປັນທໍ່ກົມບໍ່ແຕກງ່າ, ມີເສັ້ນໃຍຫຍາບໆຈັດລຽນແໜ້ນຕາມລວງຍາວຂອງຕົ້ນ, ລໍາຕົ້ນເປັນກ່ານໆຍ້ອນຮອຍຂອງກ້ານໃບເຄີຍຈັບຢູ່ ແລ້ວຕົກລົ່ນອອກໄປຕາມກາລະເວລາ. ໃບແມ່ນໃບປະສົມຂະໜາດໃຫຍ່, ຍາວ 3-5 ມ,…