Tag: ຕົ້ນຊາ

30th December 2020 0

ຕົ້ນ​ຊາ ສັບ​ພະ​ຄຸນ​ດີຫຼາຍ​ຢ່າງ​ ກິນ​ໜ້ອຍ​ເປັນ​ຢາ​ກິນຫຼາຍ​ເປັນ​ໂທດ ເປັນຢາຊູກຳລັງ, ປົວຫອບຫຶດ, ປົວ​ໂລກ​ຜິວ​ໜັງ …

By Admin

ສະບາຍດີໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງທຸກຄົນມື້ນີ້ເຮົາມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສັບພະຄຸນຂອງຕົ້ນຊາທີ່ພໍ່ແມ່ຫລືພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້ຕະກຸນທວດເຮົາເຄີຍປຸກມາແຕ່ບັນພະບູຫລຸດສຶບທອດກັນມາແຕ່ບາງຄົນກະເຄືຍກີນເຄືຍສູບແຕ່ບໍ່ຮູ້ຖືກສັບພະຄຸນທີ່ແທ້ຈີງຂອງຕົ້ນຊາແຕ່ລະສ່ວນມື້ນີ້ເຮົາຈະມາສະເຫນີໃຫ້ຮູ້ນຳກັນ: ຕົ້ນຊາ ຫລືພາສາທາງການ (Cannabis) ແມ່ນເປັນພຶດລົ້ມລຸກສຸງປະມານ 1-3 ແມັດເພີ່ນຈະລົງມືປຸກແມ່ນປະມານເດືອນ3-4 ເຊື່ງແມ່ນຕົ້ນລະດູຝົນ ແລະ ເກັບກ່ງວແມ່ນ ເດືອນ 9-10 ຖ້າຫາກປຸກກາຍເດືອນນີ້ແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ຫົວບໍ່ງາມ . ສັບພະຄຸນ ແລະຄຸນສົມບັດແມ່ນ: 1 ເມັດຫລືແກ່ນ:ແມ່ນຈະໃຊ້ກີນເປັນຢາຊູກຳລັງກີນເຂົ້າແຊບເຮັດໃຫ້ອາລົມດີຜ່ອນຄາຍ…

27th December 2019 0

ໜ່ວຍງານວິຊາສະເພາະ ບ້ານ ແກ້ງກອກດົງ ທໍາລາຍຕົ້ນຊາທີ່ເຮືອນປະຊາຊົນ ເມືອງຈຳພອນ

By Admin

ສື່ຂ່າວທ້ອງຖິ່ນລາຍງານວ່າໄດ້ມີການລົງທໍາລາຍຕົ້ນຊາ ທີ່ຖືວ່າເປັນຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ ທີ່ເມືອງຈຳພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ . . ການທໍາລາຍຕົ້ນຊາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ບ້ານແກ້ງກອກດົງ ເມືອງຈຳພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ . . ໃນເວລາ 09 : 10 ນາທີ…