Tag: ຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ່

30th December 2020 0

ຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ່ 2021 ຮັບ 1.600 ຄົນ ດີ​ໃຈ​ຫຼາຍ ຄູ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ​ໝູ່ !

By Admin

ເບິ່ງເລີຍ!​ ຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ່ 2021 ຮັບ 1.600 ຄົນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແບ່ງຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ່ ປີ 2021,​ ມາດຕາ 1 ເຫັນດີອະນຸມັດແບ່ງຈໍານວນຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ່ (ໂກຕ້າ) ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂຶ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນປີ 2021…