Tag: ຕາດຄອນພະເພັງ ແລະ ນໍ້າຕົກຕາດສົມພະມິດ

24th January 2020 0

ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວເມືອງໂຂງ ເປີດໃຫ້ເຂົ້າຊົມຟຣີແລ້ວ ນັບແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຕາດຄອນພະເພັງ ແລະ ນໍ້າຕົກຕາດສົມພະມິດ

By Admin

ນັບວ່າເປັນຂ່າວດີສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວເປັນພິເສດ ເມື່ອໄດ້ມີແຈ້ງການ ຈາກຫ້ອງວ່າການແຂວງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ເລື່ອງໃຫ້ຢຸດຕິການເກັບປີ້ເຂົ້າຊົມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ 2 ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຄື ອຸທິຍານນໍ້າຕົກຕາດ ຄອນພະເພັງ ແລະ ອຸທິຍານນໍ້າຕົກຕາດສົມພະມິດ ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ເຊິ່ງຕໍ່ຈາກນີ້ການເຂົ້າຊົມ ຫຼື ເຂົ້າໄປທ່ຽວທີ່ 2…