Tag: ຕັ້ງຈຸດກວດກອງພະຍາດໂຄວິດ

2nd April 2020 0

ວິທະຍາຄານການແພດກອງທັບ ຕັ້ງຈຸດກວດກອງພະຍາດໂຄວິດ

By Admin

ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຕອບໂຕ້ການລະບາດພະ ຍາດ COVID-19 ສະບັບເລກທີ 012/ສພກ, ລົງວັນທີ 16/3/2020, ດັ່ງນັ້ນ ໃນວັນທີ 31ມີນາ 2020 ວິທະຍາຄານການແພດກອງທັບ ຈຶ່ງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດຮັບຜິດຊອບ ຕ້ານພະຍາດຄວິດ ຊຶ່ງໄດ້ຕັ້ງຈຸດກວດທີ່ປະຕູໂຂງເຂົ້າ-ອອກ ຂອງວິທະຍາຄານການແພດກອງທັບ…