Tag: ຕັກ​ກະ​ແຕນ​ໄມ້​ປ່ອງ

3rd June 2020 0

ຕັກກະແຕນຝູງໄມ້ປ່ອງ ລະບາດໜັກຢູ່ 3 ກຸ່ມບ້ານ ເນື້ອທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 30 ກວ່າເຮັກຕາ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ !!!

By Admin

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການລາຍງານ ຈາກຄອບຄົວ ແລະ ນາຍບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຕັກແຕນຝູງໄມ້ປ່ອງ ວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ທ່ານ ສົມຫວັງ ພອນຄຳວົງສາ ເຈົ້າເມືອງໆນ້ຳບາກ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກວດກາເບິ່ງສະພາບການລະບາດຂອງຕັກແຕນ ຢູ່ 3 ກຸ່ມ ພ້ອມດ້ວຍຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ໂດຍສົມທົບກັບຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ…