Tag: ດາລາໄທທ່ຽວລາວ

26th November 2019 0

ຂໍເປັນສາວລາວ ໃຊ້ຊີວິດແບບລາວໆ ! ດາລາໄທ ແອນ ທອງປະສົມ ທ່ຽວຫຼວງພະບາງ

By Admin

ຊົມເຊີຍ ແອນ ທອງປະສົມ ດາຣາຊື່ດັງຈາກປະເທດໄທ ມາທ່ຽວຫລວງພະບາງ . ເລາະຊື້ສິນຄ້າພື້ນບ້ານຈາກແມ່ຄ້າ ໂດຍໃຊ້ຈ່າຍເປັນເງິນກີບ ! . ເຫັນແລ້ວມີສະເໜ່ ແລະ ງົດງາມຫລາຍ. . . Cr. ທ່ອງທ່ຽວທົ່ວແດນ . . .…