Tag: ດອກໄມ້ມຸງຄຸນ

21st January 2021 0

ແນະ​ນຳ 7 ດອກໄມ້ມຸງຄຸນ ທີ່​ເຊື່ອ​ວ່າປູກ​ແລ້ວ ຈະຮັບໂຊກ ​ມີ​ໂຊກ​ລາບ​ຕະຫຼອດ​ປີ 2021

By Admin

7 ດອກໄມ້ມຸງຄຸນ ປູກຮັບໂຊກ ປີ 2021 ແນະ​ນຳ 7 ດອກໄມ້ມຸງຄຸນ ທີ່​ເຊື່ອ​ວ່າປູກ​ແລ້ວ ຈະຮັບໂຊກ ​ມີ​ໂຊກ​ລາບ​ຕະຫຼອດ​ປີ 2021 ມີ​ຕົ້ນ​ຫຍັງ​ແນ່​ໄປ​ຮູ້​ນຳ​ກັນ 1 ຕົ້ນ​ສະ​ເໜ່​ຈັນ​ແດງ ວ້ານສະເໜ່ຈັນແດງ ເປັນວ້ານເມ້ຕາມະຫານິຍົມ ຊ່ວຍເສີມບາລະມີດ້ານໂຊກລາບ ຄົນນິຍົມຊົມຊອບ ເງິນທອງໄຫຼມາເທມາ…

9th January 2020 0

ເຊື່ອກັນວ່າ ຕົ້ນດອກໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ປູກໄວ້ໃນເຮືອນ ຈະມີໂຊກລາບ

By Admin

ເຄີຍໄດ້ຍິນ ແລະ ຮູ້ມາບໍ່ວ່າ ຕາມຄວາມເຊື່ອຖືຂອງໃຜລາວກ່ຽວກັບການປູກຕົ້ນໄມ້ມຸງຄຸນທີ່ເປັນຜົນດີຕໍ່ຄົນພາຍໃນບ້ານ, ຮ້ານຄ້າ, ເຮືອນນັ້ນຈະມີແຕ່ຄວາມສຸກຄວາມຈະເລີນ, ຊື້ໄດ້ຂາຍໝານ, ມີແຕ່ໂຊກລາບ ສຸຂະພາບແຂງແຮງຕ່າງໆນາໆ ຫຼາຍຄົນຄົງເຄີຍໄດ້ຍິນມາແຫຼະ … ເຊິ່ງຕາມຄວາເຊື່ອຖືຂອງຄົນສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຕໍ່ກັບການປູກຕົ້ນໄມ້, ດອກໄມ້ທີ່ເປັນມຸງຄຸນມີຢູ່ 4 ຊະນິດດ້ວຍກັນຄື ຕົ້ນໃບເງິນ ໃບຄຳ: ນິຍົມນຳມາປູກຫຼາຍ ເຊິ່ງນິຍາມຂອງມັນນັ້ນໝາຍເຖິງການເຮັດບຸນ, ເຮັດທານ,…