Tag: ດອກຄາຍປ່າ

6th January 2020 0

ແຂວງຜົ້ງສາລີ ກໍ່ມີດອກຊາກຸລະບານຄືກັນເດີ້ ! ງາມເດ້ດອກຄາຍປ່າ

By Admin

ແຂວງຜົ້ງສາລີ ກໍ່ມີດອກຊາກຸລະ ບານຄືກັນເດີ້ ! ນີ້ແມ່ນຮູບພາບຄວາມງາມ ສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງດອກຄາຍປ່າ (ສາກຸລະເມືອງລາວ) ບານເຕັມຕົ້ນ . ຢູ່ເຂດໂຮງຮຽນ ມສ ພູຟ້າ, ບໍລິເວນ ຕີນພູຟ້າ, ໃນຕົວເມືອງຜົ້ງສາລີ… . .