Tag: ຍົມ​ມະ​ລາດ

8th May 2020 0

ຍົມມະລາດ ກຽມຄວາມພ້ອມເປີດການຮຽນ-ການສອນ ໃນວັນທີ 18 ພຶດສະພາ

By Admin

ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງຍົມມະລາດ ກຽມຄວາມພ້ອມເປີດການຮຽນ-ການສອນ ໃນວັນທີ 18 ພຶດສະພາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ . ໃນວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2020 ທ່ານ ປາລີ ປັນຍາຮັກ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງຍົມມະລາດ…